Polityka Prywatnośći i Cookies

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Art Media Przemysław Bogdan NIP 618 188 34 65,- właściciel i administrator Serwisu www.alicjabogdan.pl, z siedzibą w Kaliszu, 62-800,Warszówka 94.

1.2. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Art Media Przemysław Bogdan oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Art Media Przemysław Bogdan.

1.3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego i formularza zapisu.

2. Dane Osobowe

2.1. Art Media Przemysław Bogdan przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Art Media Przemysław Bogdan oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Art Media Przemysław Bogdan.

2.2. Art Media Przemysław Bogdan może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych Art Media Przemysław Bogdan, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.

2.3. Art Media Przemysław Bogdan wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

2.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Art Media Przemysław Bogdan jest zgoda Klientów, (art. 6 ust. 1 lit a RODO), jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

a. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,

b. realizacji zamówień na Produkty i usługi Art Media Przemysław Bogdan.

c. reakcji na informacje przesłane Art Media Przemysław Bogdan z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub formularza zapisu

d. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów)

e. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Art Media Przemysław Bogdan oraz Produktów i usług partnerów handlowych Art Media Przemysław Bogdan, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

2.5. Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu lub formularza zapisu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

2.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

2.7. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/korzystanie z formularza zapisu/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Art Media Przemysław Bogdan.

2.8. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2.9. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Art Media Przemysław Bogdan będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

2.10. Art Media Przemysław Bogdan będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Art Media Przemysław Bogdan jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Art Media Przemysław Bogdan.

2.11. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

2.12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu Produktów i usług Art Media Przemysław Bogdan, korzystania z formularza kontaktowego, korzystania z formularza zapisu, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.alicjabogdan.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

a. z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej www.alicjabogdan.pl.

b. z użyciem logów serwera - dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.alicjabogdan.pl nastąpiło przez odnośnik (link) - adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.alicjabogdan.com

2.13. W przypadku uzyskania przez Art Media Przemysław Bogdan wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej www.alicjabogdan.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Art Style Alicja Bogdan może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.alicjabogdan.pl i jej poddomen

3.1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.alicjabogdan.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego i formularza zapisu

4.1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.alicjabogdan.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

4.2. Skorzystanie z formularza zapisu, dostępnego na stronie www.alicjabogdan.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci:imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania i w niektórych przypadkach podanie NIP.

5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

5.1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Art Media Przemysław Bogdan i dostępnych na www.alicjabogdan.cpl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

5.2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Art Media Przemysław Bogdan zwracać się do czytelników po imieniu.

6. Inne procedury korzystania z danych osobowych

6.1. Dane podawane przez użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż podane w punkcie 2.

7. Zamawianie usług i produktów

7.1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Art Media Przemysław Bogdan za pośrednictwem www.alicjabogdan.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępnego na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania (ewentualnie danych do faktury).

7.2. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Art Media Przemysław Bogdan nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Art Media Przemysław Bogdan oraz partnerów handlowych Art Media Przemysław Bogdan.

7.3. Art Media Przemysław Bogdan zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Art Media Przemysław Bogdan.

7.4. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.alicjabogdan.pl usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Art Media Przemysław Bogdan i www.alicjabogdan.pl.

7.5. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.alicjabogdan.pl Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

8. Jawne Dane Osobowe

8.1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Art Media Przemysław Bogdan przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

8.2. Art Media Przemysław Bogdan nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

9. Inne formularze

9.1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Art Media Przemysław Bogdan i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Art Media Przemysław Bogdan nie podlegają Polityce Prywatności.

10. Partnerzy

10.1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Art Media Przemysław Bogdan. Przekazywanie danych podmiotom trzecim Art Media Przemysław Bogdan nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

10.2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

10.3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

11. Zmiany Polityki Prywatności

11.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

11.2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Art Media Przemysław Bogdan nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Art Media Przemysław Bogdan serwisu i newsletterów.

11.3. Kontakt w sprawie polityki prywatności: kontakt@alicjabogdan.pl

12. Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Art Media Przemysław Bogdan z siedzibą w Kaliszu, pod adresem: Warszówka 94, 2-800 Kalisz. NIP: 618 188 34 65.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl